Điện thoại đặt bàn
18 Đoàn Trần Nghiệp  Tel :  (024)3 863 8888  
  116 Hoàng Ngân   Tel :  (024)3 525 9999 

 Hotline :  0917 146 956 
 

Hệ thống nhà hàng Chen By Namchen - Đỉnh cao của ẩm thực Nhật Bản

“Hãy nấu như nấu cho người mình yêu thương nhất” 
Lẩu nướng không khói Nhật Bản - Chuỗi hệ thống Nhà hàng Chen by Namchen.

Liên hệ đặt bàn ngay:
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CHEN BY NAMCHEN
. 18 Đoàn Trần Nghiệp Tel: (024) 3.863 8888
. 116 Hoàng Ngân Tel: (024) 3.525 9999
Hotline: 0982 266 674
Website: https://www.nhahangchen.com ; https://www.nhahangchen.vn
Facebook: https://www.facebook.com/NhahangChenbyNamChen
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2D9D4wLEW9rWC4LBP9K0Vg
Hỗ trợ trực tuyến