Điện thoại đặt bàn
18 Đoàn Trần Nghiệp  Tel :  024.3863.8888  
116 Hoàng Ngân      Tel :  024.3525.9999 
43 Giảng Võ Tel :  024.3845.6666 (Tạm nghỉ sửa chữa)
Hotline :  098 22 666 74    CSKH:   0917 146 956
 
Hỗ trợ trực tuyến