Điện thoại đặt bàn
18 Đoàn Trần Nghiệp  Tel :  (024)3 863 8888  
  116 Hoàng Ngân   Tel :  (024)3 525 9999 

 Hotline :  0917 146 956 
 
Hỗ trợ trực tuyến