Điện thoại đặt bàn
18 Đoàn Trần Nghiệp :  (024)3 863 8888  
 
Hotline :  0917 146 956 
 

Lẩu cua cát tường / Crab Hot Pot

Theo thời giá
Chi tiết món ăn
Các món khác
Hỗ trợ trực tuyến